Formularz UDT Suwnice - PRO EDU

Kurs Energetyczny

  Termin i lokalizacja szkolenia:

  Uczestnicy
  Dane do faktury
  Sposób Płatności

  Dane do przelewu:
  CENTRUM KSZTAŁCENIA "PRO-EDU"
  ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice
  Nr konta: 17 1090 2590 0000 0001 3511 9818

  Tutaj dowiesz się więcej o płatności ratalnej
  https://loanby.link/dla-klienta/#kup-na-raty

  Osoba zgłaszająca  Uwagi

  Regulamin do akceptacji:

  regulaminu:*
  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuję oraz zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Regulaminu szkoleń otwartych organizowanych przez Centrum Kształcenia „PRO-EDU”. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości możliwość zmiany Regulaminu, o którym mowa i zobowiązuję się każdorazowo do zapoznania się ze zmianami w wyżej wymienionym dokumencie w całym okresie uczestnictwa w szkoleniu.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zamieszczonych w niniejszym formularzu zgłoszeniowym na potrzeby udziału w szkoleniu zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) oraz na otrzymywanie od PRO-EDU Spółka jawna D. Karmazyn R. Krokocki z siedzibą przy Ul. Mszczonowskiej 33/35, 96-100 Skierniewice na wskazany powyżej adres e-mail i nr telefonu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030), informacji dotyczących szkolenia, na które się zapisuję, niezbędnych do realizacji zlecenia.


  Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) zapoznałem/zapoznałam się z treścią klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie www.pro-edu.pl, w tym z przysługującym prawie dostępu do treści moich danych oraz ich poprawiania, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne.