Zestaw 9 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 9 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 9 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. Decyzje zezwalająca na eksploatacje urządzenia technicznego wydaje

2 / 15

2. Obsługujący urządzenie techniczne ma obowiązek przerwać prace gdy

3 / 15

3. Instrukcja eksploatacji może nie zawierać

4 / 15

4. Przenoszenia ładunków nad osobami jest

5 / 15

5. Bezpieczny sposób sprawdzenia działania zaworu przelewowego przeprowadza się

6 / 15

6. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem po wychyleniu przez operatora do przodu spowoduje

testy wózki widłowe

Question Image

7 / 15

7. Dźwignia oznaczona poniższym piktogramem, po wychyleniu przez operatora powoduje

uruchomienie mechanizmu przesuwu bocznego

Question Image

8 / 15

8. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

9 / 15

9. Informacje dotyczące sposobu sprawdzania poprawności działania hamulca pomocniczego są zawarte w

10 / 15

10. Szczelność instalacji gazowej sprawdza się przy pomocy

11 / 15

11. Wózek może stracić stateczność na skutek

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego z kierunku A

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka, podnoszącego ładunek na wysokość 3000 mm

diagram

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

Question Image

15 / 15

15. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test