Zestaw 6 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem - PRO EDU

Zestaw 6 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

/15

Zestaw 6 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem (II WJO)

1 / 15

1. Dozór techniczny nad urządzeniami technicznymi wykonuje

2 / 15

2. Badania odbiorcze przeprowadza się dla urządzeń technicznych

3 / 15

3. Jednostka dozoru technicznego jest

4 / 15

4. Formami dozoru technicznego są

5 / 15

5. Zamek hydrauliczny zapewnia ochronę przed

6 / 15

6. Jaki rodzaj zużycia wyklucza opony pełne z dalszej eksploatacji

7 / 15

7. Pracując wózkiem z osprzętem wymiennym operator powinien

8 / 15

8. O ile wytyczne producenta nie stanowią inaczej, minimalna wysokość na jaką należy podnieść ładunek podczas próby szczelności wewnętrznej układu wychyłu masztu wynosi

9 / 15

9. Operator po zauważeniu podczas jazdy palącej się lampki kontrolnej ciśnienia oleju silnika powinien

10 / 15

10. Poruszanie się wózkiem w poprzek pochyłej rampy jest

11 / 15

11. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony A

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku pobranego od strony B

diagram

 

Question Image

14 / 15

14. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

diagram

Question Image

15 / 15

15. Sprawdzenie układu hydraulicznego w wózkach podnośnikowych obejmuje

Twój wynik to :

Następny test