Zestaw 5 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem - PRO EDU

Zestaw 5 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

/15

Zestaw 5 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

1 / 15

1. Zmiana parametrów technicznych lub zmiana konstrukcji urządzenia technicznego tratowana jest jako

2 / 15

2. Badania okresowe przeprowadza się dla urządzeń technicznych objętych dozorem

3 / 15

3. Zaświadczenia kwalifikacyjne uprawniające do obsługi urządzeń technicznych ważne są na terenie

4 / 15

4. Podnoszenie osób urządzeniami, które zostały zaprojektowane i wykonane wyłącznie do podnoszenia ładunków

5 / 15

5. Elementem przekształcającym ciśnienie oleju hydraulicznego w ruch mechaniczny jest

6 / 15

6. Świecąca się kontrolka ciśnienia oleju może świadczyć o

Question Image

7 / 15

7. Osprzęt wymienny może być zainstalowany do wózka przez

8 / 15

8. Sprawdzenie w bezpieczny sposób działania zaworu przelewowego należy wykonać

9 / 15

9. Po zakończeniu pracy operator powinien

10 / 15

10. Poruszając się wózkiem z ładunkiem ograniczającym widoczność operator powinien

11 / 15

11. Praca wózka z koszem do podnoszenia osób zakładanym na widły

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu i rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia ładunku pobranego od strony B

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, jaką można bezpiecznie podnieść pobierając ładunek od strony A :

Diagram

Question Image

14 / 15

14. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 4,0 t :

diagram

Question Image

15 / 15

15. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 1,5 t :

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test