Zestaw 19 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem - PRO EDU

Zestaw 19 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

/15

Zestaw 19 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

1 / 15

1. Nieszczęśliwy wypadek to

2 / 15

2. Zaświadczenia kwalifikacyjne do obsługi urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu wydaje

3 / 15

3. Osoba posiadająca Zaświadczenia kwalifikacyjne może obsługiwać

4 / 15

4. Masą 60 kartonów po 20 kg każdy wynosi

5 / 15

5. Wyłącznik bezpieczeństwa STOP

6 / 15

6. Oznaczenie na poniższym rysunku przedstawia

 

lampka kontrolna świec żarowych

Question Image

7 / 15

7. Stan poziomu oleju w układzie hydraulicznym operator sprawdza

8 / 15

8. Nierówne ciśnienie w oponach na jednej osi może spowodować

9 / 15

9. Zakres czynności kontrolnych masztu wózka podnośnikowego obejmuje

10 / 15

10. Przed rozpoczęciem pracy wózkiem należy sprawdzić funkcjonowanie

11 / 15

11. Pomieszczenie, w którym odbywa się ładowanie akumulatorów wózka

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu określ maksymalny udźwig wózka na wysokości 6,7 m

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

diagram

Question Image

14 / 15

14. Na podstawie diagramu określ na jaką maksymalną wysokość można podnieść ładunek o masie 3,0 t :

testy na wózki widłowe

Question Image

15 / 15

15. Zgodnie z podanym diagramem udźwigu w sytuacji jak na rysunku operator może :

diagram

Question Image

Twój wynik to :