Zestaw 17 Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem - PRO EDU

Zestaw 17 – Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem(I WJO)

/15

Zestaw 17 - Wózki widłowe podnośnikowe z mechanicznym napędem z wysięgnikiem (I WJO)

1 / 15

1. Urządzenia techniczne objęte dozorem technicznym to

2 / 15

2. Informacje dotyczące zasad bezpiecznej obsługi urządzenia są zawarte w

3 / 15

3. Instrukcja eksploatacji to

4 / 15

4. Masą netto 1000 l wody wynosi od

5 / 15

5. Akumulatory w elektrycznym wózku podnośnikowym

6 / 15

6. Do zasilania wózków podnośnikowych spalinowych stosowane są butle gazowe

7 / 15

7. Nieszczelność w układzie hydraulicznym wózka jezdniowego podnośnikowego może się objawiać

8 / 15

8. Graniczne wartości zużycia ogumienia zawiera

9 / 15

9. Operator powinien przeprowadzić sprawdzenie hamulców

10 / 15

10. Przyczyna utraty stateczności wózka może być

11 / 15

11. Zakres przeprowadzonych prób wózków jezdniowych podnośnikowych wyposażonych w hydrauliczny osprzęt dodatkowy obejmuje

12 / 15

12. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna bezpieczna wysokość podnoszenia, ładunku pobranego z kierunku B

diagram

Question Image

13 / 15

13. W oparciu o przedstawiony diagram udźwigu oraz rysunek określ maksymalna masę ładunku, pobranego od strony B

diagram

Question Image

14 / 15

14. Zgodnie z podanym diagramem maksymalny wysięg ładunku o masie 1,2 t wynosi :

Diagram

Question Image

15 / 15

15. Na podstawie diagramu określ maksymalny wysięg dla ładunku 2,0 t :

diagram

Question Image

Twój wynik to :

Następny test