Polityka prywatności - PRO EDU

 polityka prywatności

Polityka prywatności – Jak przetwarzamy dane osobowe ?

 

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Celem RODO jest wzmocnienie oraz ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

Dbając o dane osobowe osób, które z nami współpracują przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Ma ona na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona także na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest PRO-EDU Spółka jawna D. Karmazyn, R. Krokocki z siedzibą przy ul. Mszczonowskiej 33/35, 96-100 Skierniewice, posiadający numer NIP 8361860573, REGON 362397586 zwanym dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:

 • poprzez wysłanie maila na adres: biuro@pro-edu.com.pl
 • listownie: PRO-EDU Spółka jawna D. Karmazyn, R. Krokocki | ul. Mszczonowska 33/35| 96-100 Skierniewice

z dopiskiem „RODO”.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Uprzejmie informujemy, iż nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nas maila na adres: biuro@pro-edu.com.pl

 

KOGO DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ?

Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe:

 • naszych klientów,
 • naszych kontrahentów – dostawców,
 • osób reprezentujących podmioty, z którymi współpracujemy,
 • podmiotów z którymi mamy relacje, a np. nie są jeszcze naszymi klientami,
 • oraz inne podmioty, których nie jesteśmy obecnie w stanie wskazać.

 

SKĄD POZYSKALIŚMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy:

 • w związku z realizacją zawartych umów.
 • z rejestrów publicznych np. CEIDG, KRS, Biała lista podatników VAT
 • z innych źródeł, w tym publicznie dostępnych, takich jak strony internetowe,
 • bezpośrednio od Ciebie w wyniku naszej korespondencji, rozmowy, spotkania, w konsekwencji negocjowanej albo zawartej z Tobą umowy, udzielonej przez Ciebie zgody albo na podstawie przepisu prawa,

 

JAKIE MAMY CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?

Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator danych osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Jakie dane będziemy przetwarzać ?   

 

Jaką mamy podstawę prawną do ich przetwarzania?

 

Podjęcie działań przed zawarciem umowy na świadczenie naszych usług

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, REGON, KRS, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.

 

§  art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonanie umowy

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych m.in. w celu nawiązania współpracy

 

 

Zawarcia i realizacji umowy na świadczenie naszych usług

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP,REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.

 

§  art. 6 ust. 1 lit. b RODO wykonanie umowy

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych np. dane osób kontaktowych

 

 

Wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.:  wystawienia dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych

 

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP,REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.

 

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO prawnie ciążący obowiązek

Kontakt telefoniczny, korespondencja e-mailowa i tradycyjna w związku z realizacją łączącej nas umowy, ale także rozpatrywanie reklamacji,  skarg i wniosków

 

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe oraz inne dane, jakie otrzymaliśmy od Ciebie w ramach naszej umowy

§  art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda

§  art. 6 ust. 1 lit. b RODO do wykonania umowy

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych np. zapewnienie wysokiej jakości obsługi

 

 

Ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.

 

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. obrona interesów Administratora
Weryfikacja kontrahentów, klientów Administratora

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.

 

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO prawnie ciążący obowiązek

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. zapewnienie bezpieczeństwa finansowego, wizerunkowego Administratora

Przechowywania pozostawionych ofert /zapytań

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe oraz inne dane jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.

 

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes, który, umożliwi skorzystanie z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty

 

Archiwalnym i dowodowym

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, REGON, KRS, numer rachunku bankowego, informacje zawarte w rejestrach publicznych oraz inne informacje,  jakie nam podasz albo pozyskamy z ogólnie dostępnych źródeł.

 

§  art. 6 ust. 1 lit. c RODO prawnie ciążący obowiązek

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in. posiadanie danych osobowych, pozwolą nam dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, świadczenia np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda

 

Administrowanie naszą stroną

internetową

 

 

Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym

 

 

§  art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda na pliki cookies

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO uzasadniony interes administratora danych jak m.in. możliwość administrowania stroną internetową

     

                                                                                           Marketing | Oferty handlowe | Newsletter

 

Realizacja marketingu bezpośredniego w odniesieniu do podmiotów, z którymi współpracujemy bądź współpracowaliśmy Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, informacje zawarte w rejestrach publicznych

§  art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda, jeżeli będzie ona wymagana

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in.  budowanie relacji, oferowanie naszych usług

 

Skierowanie marketingu bezpośredniego we własnym imieniu do naszych potencjalnych klientów Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe, dane adresowe, numer NIP, informacje zawarte w rejestrach publicznych

§  art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda, jeżeli będzie ona wymagana

§  art. 6 ust. 1 lit. f RODO prawnie uzasadniony interes m.in.  budowanie relacji, oferowanie naszych usług

 

Wysyłka newsletteru

Dane identyfikujące takie jak m.in. imię i nazwisko, nazwa firmy, dane kontaktowe np. e-mail.

 

§  art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda na wysyłkę newsletteru z informacjami o naszych usługa, produktach itp.

 

 

JAK PRZETWARZAMY TWOJE DANE W „SOCIAL MEDIA” ?

 1. Administrator danych osobowych posiada profile firmowe na portalach społecznościowych tj. Facebook. W związku z prowadzeniem naszych profili przetwarzamy dane osobowe osób, które wejdą na nasz profil, bez względu na fakt czy podejmą aktywność np. napiszą komentarz, klikną „lubię to” albo zaczną obserwować nasze działania w social media.

 

 1. W jakim celu prowadzimy nasze profile w mediach społecznościowych?
  • w celu promowanie naszych usług, informowanie o naszych promocjach, konkursach;
  • w celu przekazywanie informacji o naszych wydarzeniach, w których bierzemy udział, ale także publikowania materiałów mających charakter informacyjno-edukacyjny;
  • w celach statystycznych oraz analitycznych;
  • w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

 

 1. Naszą podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzonymi profilami jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzanie RODO – prawnie uzasadniony interes Administratora. Technicznie rzecz ujmując, naszym interesem jest budowanie oraz promowanie naszej marki, ulepszania naszych usług oraz produktów a w niektórych sytuacjach także ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń.

 

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 

Dbając o bezpieczeństwo wszystkich danych w naszej firmie, a w szczególności o zapewnienie poufności oraz integralności, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne oraz organizacyjne, jak m.in.

 • na bieżąco przeprowadzamy analizę ryzyka, aby we właściwy sposób dopasować rozwiązania do potencjalnych zagrożeń związanych z naruszeniami,
 • dostęp do danych mają tylko osoby upoważnione i tylko w zakresie jaki jest niezbędny do wykonywania ich zadań,
 • na bieżąco podpisujemy umowy powierzenia z podmiotami, którym zlecimy przetwarzanie danych osobowych, ale także dbamy, aby podmioty te gwarantowały najwyższy poziom bezpieczeństwa,
 • dostęp do systemów jest ściśle kontrolowany, zgodnie z procedurami bezpieczeństwa.

 

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Nas.
 2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższej jakości obsługi, na której bardzo nam zależy.

 

CZY PROWADZIMY ZAAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE?

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie. Jeżeli dokonamy zmian w tym zakresie, to na pewno zaktualizujemy naszą Politykę prywatności oraz Klauzule informacyjne.

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Twoje dane możemy przekazywać:
 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 • podmiotom, z którymi mamy zawarte umowy na realizację m.in. projektów szkoleniowych.

 

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe;
 • podmiotom obsługującym jak i dostarczającym nam systemy informatyczne oraz teleinformatyczne;
 • podmiotom dostarczającym nam usługę hostingu;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską;
 • podmiotom świadczącym dla nas usługi księgowe, doradcze, audytowe, prawne, podatkowe, windykacyjne, archiwizacyjne.

 

 1. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

Niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH?

Uprzejmie informujemy, iż co do zasady nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Natomiast może się tak zdążyć w związku z korzystaniem przez nasz z infrastruktury informatycznej, która może być ulokowana w takim państwie.

Twoje dane mogą być przekazywane poza EOG w sytuacji, gdy wejdziesz na nasz profil na Social Media. Dlatego poniżej przekazujemy linki do zasad przetwarzania danych przez Facebook.

 

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
 • trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
 • do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
 • do 7 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody np. na wysyłkę newsletteru.
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 3 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania plików cookies i administrowania stroną internetową;
 1. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tym procesem.
 2. „Prawo do bycia zapomnianym”: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE PRAWA?

 1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych oraz kopii danych.
 • Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
 • Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
 • Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazałeś lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 • Prawo do wycofania zgody – możesz w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Nam wyraziłeś. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Ciebie celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo do przetwarzania Twoich danych.
 1. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia możesz zrealizować poprzez:
 • wysłanie maila na adres: biuro@pro-edu.com.pl
 • wysłanie listu bezpośrednio do Administratora danych osobowych na adres:
  PRO-EDU Spółka jawna D. Karmazyn, R. Krokocki | ul. Mszczonowska 33/35| 96-100 Skierniewice,

z dopiskiem „RODO”.

 

JAK ZREALIZOWAĆ PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY?

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
 • wysłać maila na adres: biuro@pro-edu.com.pl
 • wysłać list bezpośrednio do Administratora danych osobowych na adres:

PRO-EDU Spółka jawna D. Karmazyn, R. Krokocki | ul. Mszczonowska 33/35| 96-100 Skierniewice,

z dopiskiem „RODO”.

 1. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

 

MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych |ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in. RODO: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679)

O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej albo w siedzibie Administratora danych

Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. i może podlegać aktualizacjom.