Szkolenia zamknięte - PRO EDU

Zapoznaj się z ofertą Szkoleń zamkniętych

monitor

Szkolenia komputerowe

Nasza oferta szkoleń skierowana jest do wszystkich osób, które chcą znacząco podnieść swoje kompetencje i umiejętności, związane z obsługą najczęściej wykorzystywanych aplikacji komputerowych.

postać mężczyzny przy komputerze

Szkolenia zawodowe

Nasza oferta szkoleń skierowana jest do wszystkich osób, które chcą przekwalifikować się zawodowo, uzupełnić swoje wykształcenie, podnieść swoje kompetencje oraz umięjętności.

flaga Wielkiej Brytanii

Kursy językowe

Oferujemy różne rodzaje kursów językowych, które skierowane są dla wszystkich osób chcących nauczyć się języka obcego. Kursy różnią się liczbą godzin, treścią zajęć, a także koncentrują się na języku biznesowym lub przygotowaniu do egzaminu.

postura kobiety

Szkolenia interpersonalne

Nasza oferta szkoleń skierowana jest do pracowników, właścicieli firm, przedsiębiorców a także przedstawicieli sektora publicznego.  Głównym celem szkoleń  jest  budowania sprawnego zespołu, rozwijanie i wspomaganie umiejętności interpersonalnych pracowników.

Facebook