Szkolenia – MS EXCEL - PRO EDU

Szkolenia ms excel 

MS EXCEL PODSTAWOWY

 

 

ikona word

cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykorzystywania w praktyce najbardziej popularnego narzędzia jakim jest MS EXCEL w codziennej pracy. Szybkie tworzenie zestawień i obliczeń nie będzie stanowiło problemu. Uczestnicy nauczą się również zasad tworzenia i modyfikowania wykresów oraz wydruku danych z arkusza kalkulacyjnego. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą oszczędzać czas, sprawnie wykorzystując poznane funkcjonalności Excela.

adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę z Excelem, jak również dla tych osób, które pracują już jakiś czas z programem, ale chcą usystematyzować i pogłębić posiadaną wiedzę.

MS EXCEL ZAAWANSOWANY

 

 

ikona word

cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do wykorzystywania w praktyce wszystkich najważniejszych narzędzi MS EXCEL w bieżących zadaniach. Tworzenie zaawansowanych i złożonych analiz oraz raportów nie będzie problemem. W codziennej pracy uczestnicy będą optymalnie wykorzystywać swój czas podczas pracy z Excelem.

adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykorzystują już Excela w codziennej pracy, ale chcą w pełni poznać możliwości programu. Skierowane jest również do osób, które w swojej pracy wykonują złożone zestawienia i analizy oraz tworzą raporty na podstawie różnego rodzaju danych. Szkolenie zalecane jest także, jako kontynuacja kursu MS EXCEL – podstawowy

MS EXCEL MAKRA I VBA

 

 

ikona word

cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do tworzenia i modyfikowania makra ułatwiającego i przyspieszającego wykonywanie trudnych, czasochłonnych, a nawet niemożliwych do wykonania operacji w MS EXCEL. Pisanie i zrozumienie kodu VBA nie będzie problemem. Uczestnicy będą potrafili tworzyć niestandardowe narzędzia i funkcje, które usprawnią pracę, zarówno dla siebie, jak i innych użytkowników Excela w firmie.

adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykorzystują już zaawansowane możliwości Excela, ale chcą nauczyć się automatyzować swoją pracę za pomocą języka VBA. Skierowane jest również do osób pracujących w działach wsparcia, których zadaniem jest wspomaganie użytkowników w bieżącej pracy. Szkolenie zalecane jest także, jako kontynuacja kursu MS EXCEL – zaawansowany. Nie jest wymagana umiejętność programowania.

MS EXCEL PODSTAWOWY

 

 

ikona word

cel szkolenia

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do profesjonalnego tworzenia i modyfikowania tabeli przestawnych. Analizowanie dużych ilości danych nie będzie problemem. Uczestnicy nabędą umiejętności wydajnego uzyskiwania szczegółowych informacji i prezentowania danych w formie przejrzystych raportów i wykresów.

adresaci szkolenia

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które wykorzystują już narzędzia Excela, ale chcą nauczyć się wykorzystywać w pełni możliwości tworzenia analiz i raportów za pomocą tabel i wykresów przestawnych. Skierowane jest również do osób pracujących w działach analiz oraz managerów, którzy potrzebują uzyskać z danych jak najwięcej informacji w wygodny i szybki sposób. Szkolenie zalecane jest także, jako kontynuacja kursu Excel – zaawansowany.

PROGRAM SZKOLENIA

Podstawowe wiadomości obsługi arkusza kalkulacyjnego MS EXCEL.

Dostosowanie interfejsu programu do własnych potrzeb.

Formatowania danych

Tworzenie wykresów.

Wprowadzenie formuł i funkcji.

Korzystanie z szablonów.

Wyszukiwanie danych.

Zarządzanie arkuszami.

Obsługa zaawansowanych funkcji arkusza kalkulacyjnego,

Wykonywanie skomplikowanych obliczeń za pomocą formuł i funkcji.

Tworzenie dostosowanych do typów danych wykresy.

Zakładania zaawansowanych filtrów.

Zabezpieczenia danych i ochrony informacji.

Analizy, raportów i symulacji w programie MS EXCEL

✔ Automatyzowanie powtarzalnych zadań w arkuszu.

Zaawansowane techniki pracy w MS Excel.

Samodzielne tworzenia praktycznie dowolnych makr.

Programowanie w języku VBA.

Tworzenie niestandardowych funkcji do obsługi arkusza.

Praca z funkcjami wbudowanymi w VBA.

Wykorzystywanie makr do pracy z wykresami i pocztą.

Szybsza praca dzięki skrótom klawiszowym.

Efektywne narzędzia jakim są tabele przestawne.

Tworzenie i modyfikowanie tabel przestawnych.

Szybkie i wygodnego tworzenie zestawień czy też podsumowań danych.

Zaawansowane analizy i możliwości tabel przestawnych.

Wykładowcy

Potrzebujesz więcej szczegółów?

Napisz lub zadzwoń do nas !

Wybierz kurs, który Cię interesuje