Wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia - PRO EDU

Kursy na s wciągniki i wciągarki ogólnego przeznaczenia

Wciągarki i wciągniki wykorzystuje się w wielu branżach. To urządzenia, bez których trudno sobie wyobrazić przeprowadzanie wielu prac. Wciągarki i wciągniki są praktyczne oraz funkcjonalne. Nie wszyscy jednak wiedzą, jaka jest między nimi różnica. Wciągniki i wciągarki są zaliczane do urządzeń transportu bliskiego (UTB). To urządzenia transportowe, ale ich zasięg jest czasami mocno ograniczony. Dodatkowo wciągniki i wciągarki zalicza się do dźwignic tzw. prostych, które określa się jako ciągniki. Jako urządzenia transportu bliskiego wciągarki i wciągniki podlegają dozorowi technicznemu. Zarówno wciągniki, jak i wciągarki mają różne zastosowania. Używane są często w przemyśle, budownictwie, mechanice pojazdów, w halach montażowych lub w miejscach, gdzie dokonywany jest przeładunek. Takie urządzenia można znaleźć w wielu warsztatach, magazynach czy halach. Nasze szkolenie pomoże Ci zdobyć umiejętność samodzielnej i bezpiecznej obsługi urządzenia oraz przygotuje Cię do egzaminu państwowego.

Możesz skorzystać z kursu jeżeli:

· Masz ukończone 18 lat

· Twój stan zdrowia pozwala na udział w szkoleniu

· Chcesz podwyższyć swoje umiejętności i kwalifikacje

Przebieg szkolenia

Szkolenie składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Część teoretyczna

Grupa tygodniowa: 3 spotkania w godzinach popołudniowych

Grupa weekendowa: 2 spotkania w godzinach porannych

Podczas zajęć z doświadczonym wykładowcą przekażemy Ci wiedzę o budowie wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia, zasadach ich eksploatacji jak również warunkach bezpiecznej pracy z urządzeniem

Część praktyczna

1 dzień, w trakcie którego będziesz szlifował swoje umiejętności obsługi urządzenia pod okiem instruktora z wieloletnim doświadczeniem praktycznym

Poznaj program szkolenia

✔ Informacje o dozorze technicznym

Wiadomości ogólne o wciągnikach i wciągarkach 

Budowa wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Elementy i zespoły wciągników i wciągarek  

Zagrożenia i bezpieczeństwo.

Eksploatacja wciągników i wciągarek 

Obowiązki operatora wciągników i wciągarek 

Zasady BHP 

Co zapewniamy naszym kursantom?

Decydując się na szkolenie z nami otrzymujesz:

✔  Kurs operatora z doświadczonymi instruktorami

✔ Materiały dydaktyczne

✔ Dostęp do testów w formie online – dostępnych na naszej stronie

✔ Zajęcia teoretyczne w nowoczesnej sali szkoleniowej wykorzystującej sprzęt audiowizualny

✔ Słodki poczęstunek podczas zajęć

✔ Opiekę naszego specjalisty od momentu zapisu do odbioru uprawnień

✔  Egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego

✔ Zaświadczenie Kwalifikacyjne UDT po zdanym egzaminie zewnętrznym

Wykładowcy

Rafał Oszajca

Rafał Oszajca

Waldemar Szymański

Waldemar Szymański

Zdzisław Rydel

Zdzisław Rydel

Zapisz się na kurs

KURS OPERATOR UDT 

 

   Operator podestów

        ruchomych

15-16.02.2024 Skierniewice/Łowicz/ Rawa Maz.

15-16.02.2024 Sochaczew/ Grodzisk Maz/Żyrardów

15-16.02.2024 Tomaszów Maz./ Piotrków Tryb.

KURS OPERATOR UDT 

 

   Operator podestów

        ruchomych

14-15.03.2024 Skierniewice/Łowicz/ Rawa Maz.

18-19.03.2024 Sochaczew/ Grodzisk Maz/Żyrardów

21-22.03.2024 Tomaszów Maz./ Piotrków Tryb.

KURS OPERATOR UDT 

 

   Operator podestów

        ruchomych

27-28.04.2024 Skierniewice/Łowicz/ Rawa Maz

20-21.04.2024 Tomaszów Maz./ Piotrków Tryb.

24-26.04.2024 Sochaczew/ Grodzisk Maz/ Żyrardów

Pytania i odpowiedzi

Czym się różni wciągnik od wciągarki?

Podstawowa różnica między wciągnikiem a wciągarką to element nośny. W przypadku wciągnika elementem nośnym jest obudowa urządzenia. Natomiast wciągarka korzysta z zewnętrznego elementu. To mogą być różne rozwiązania, ale przeważnie używa się ramy w różnych wariantach, przystosowanych do danego modelu wciągarki lub potrzeb użytkownika. Taka rama może być nieruchoma, ale w wielu przypadkach można ją przesuwać. Niekiedy używane są również wersje przejezdne.

Jak wygląda egzamin UDT?

Egzamin rozpoczyna się częścią teoretyczną składającą się z 15 pytań. Na minimum 11 z nich należy odpowiedzieć dobrze aby ukończyć test z wynikiem pozytywnym. Czas na rozwiązanie zadań to 30 min. Pozytywny wynik teorii pozwala przystąpić do części praktycznej egzaminu UDT. Podczas egzaminu praktycznego należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie związane z obsługą codzienną techniczną, następnie wykazać się umiejętnością w zakresie obsługi urządzenia.

Co jeśli nie zdam egzaminu UDT?

Aby ponownie podejść do egzaminu UDT należy dokonać opłaty egzaminacyjnej i poczekać na wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

Jak długo trzeba czekać na wydanie zaświadczenia po zdaniu egzaminu?

Na Zaświadczenia Kwalifikacyjne czekamy ok. 3-4 tygodni. Zaświadczenia dostarczane są do naszego biura drogą pocztową. Niezwłocznie po otrzymaniu Zaświadczeń informujemy Kursantów o możliwości odbioru dokumentu.

Jak długo ważne są uprawnienia?

Uprawnienia, w zależności od typu urządzenia, są ważne przez 5 lat (IWJO, podesty ruchome przejezdne) lub 10 lat (IIWJO, wciągniki i wciągarki, suwnice, żurawie przewoźne i przenośne).

Czy uprawnienia UDT są ważne we wszystkich krajach UE?

Uprawnienia wydawane przez UDT są ważne na terenie Polski. Poza granicami Polski obowiązują przepisy danego Państwa.

Na terytorium Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej i w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym czyli dodatkowo w Islandii, Norwegii i Liechtensteinie obowiązuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, wdrożona do polskiego systemu prawnego ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE. Na mocy tej dyrektywy w wymienionych wyżej krajach powinny zostać wprowadzone przepisy umożliwiające uznanie kwalifikacji zawodowych nabytych w innych krajach z tej grupy.

W zależności od kraju mogą występować różnice w sposobie prowadzenia postępowań uznawania kwalifikacji.

Szczegółowe informacje na temat przepisów obowiązujących w poszczególnych państwach w zakresie uznawania kwalifikacji można uzyskać w Punktach Kontaktowych, które zostały powołane we wszystkich państwach uczestniczących w procesie wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Czy do szkolenia potrzebne są badania lekarskie?

Do uczestnictwa w kursie nie wymagamy badań lekarskich – wystarczy oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na udział w szkoleniu – podpisane przez uczestnika. Podejmując zatrudnienie na stanowisku operatora to pracodawca kieruje przyszłego pracownika na odpowiednie badania lekarskie potwierdzające zdolność do podjęcia pracy.

Na wszelkie zapytania dotyczące organizowanych przez nas kursów UTB, obowiązujących cen, dostępnych udogodnień oraz uzyskiwanych uprawnień odpowiedzi udzielamy pod numerem telefonu 503 955 992